Sunan Abi Dawud: Kitab Solat

Abi Dawud Kitab Solat

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خمس صلوات في اليوم والليلة». قال هل علي غيرهن قال: «لا إلا أن تطوع». قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان

Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Maslamah] dari [Malik] dari pamannya yaitu [Abu Suhail bin Malik] dari [Bapaknya] bahwa dia mendengar [Thalhah bin Ubaidullah] berkata; seseorang yang rambutnya kusut masai -dari penduduk Najed – datang kepada Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam. Kami mendengar logat suaranya, tetapi kami tidak paham dengan perkataannya hingga dia mendekat dan ternyata dia bertanya tentang Islam. Maka Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam berkata kepadanya: “Shalat lima kali sehari semalam.” Dia bertanya lagi; apakah ada kewajiban bagiku selainnya? Rasulullah menjawab: ‘Tidak ada kecuali kamu mahu melakukan yang sunat. ‘ Rasulullah menambahkan puasa bulan Ramadhan, Dia bertanya lagi; ‘apakah ada kewajiban lain bagiku? Rasulullah menjawab: “Tidak ada kecuali kamu mau melakukannya secara suka rela (puasa sunah). Selanjutnya Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam menyebutkan tentang sedekah (zakat). Dia bertanya lagi; apakah ada kewajiban yang lain bagiku? Rasul Shallallahu’alaihi wasallam menjawab: ‘Tidak, kecuali kamu mau melakukannya secara suka rela. ‘ kemudian dia mundur ke belakang sambil berkata; ‘Demi Allah aku tidak akan menambah atau mengurangi hal tersebut. Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda: “Dia beruntung jika dia jujur.” Telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Daud] Telah menceritakan kepada kami [Ismail bin Ja’far Al Madani] dari [Abu Suhail, Nafi’] dari [Malik bin Abu ‘Amir] dengan sanadnya mengenai Hadits ini. Beliau bersabda: ‘Sungguh ia dan bapaknya beruntung akan masuk surga jika ia jujur. ‘

Syarah hadis:
Apakah yang dimaksudkan dengan Solat yang wajib, ada khilaf di kalangan ulama mazhab. Imam Hanifah mengatakan bahawa solat witr, solat sunat dua hari raya, adalah ‘wajib’. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Jangan keliru. Solat fardhu memang tidak lebih dari lima waktu sahaja. Maka, ada beza antara terminologi ‘fardhu’ dan ‘wajib’. Mereka yang mengatakan solat witr wajib itu tidaklah sampai mereka mengatakan ianya fardhu. Ianya wajib – iaitu kalau ditinggalkan, akan berdosa. Yang fardhu itu tidak ada khilaf – lima waktu sahaja. Kita jangan keliru kerana dalam mazhab Syafie, istilah ‘wajib’ dan ‘fardhu’ sama sahaja. Tapi dalam mazahib lain, mereka menggunakan dalil yang lain. Yang fardhu itu adalah kewajipan dan arahan dari Quran dan yang wajib datang dari hadis. Kerana Nabi tidak pernah tinggalkan solat-solat itu yang mereka kata bahawa solat itu wajib.

Oleh itu, seperti dalam hadis ini, yang fardhu itu hanya lima. Selain solat yang lima itu, solat yang lain adalah yang sunat.

Satu lagi maksud yang boleh diambil dari hadis ini adalah – tidak ada yang wajib kecuali kalau melakukan yang sunat. Apakah maksudnya? Iaitu apabila dah buat yang sunat, maka WAJIB menyempurnakannya. Kalau dah mula buat, kena sempurnakan. Tidak boleh nak tinggalkan separuh jalan. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah pegang pendapat ini. Sebagai contoh, kalau dah mula puasa sunat, tak boleh berhenti suka-suka di tengah hari. Kerana ianya telah jadi wajib untuk disempurnakan. Kalau terpaksa berhenti, kena qada’ di hari yang lain. Sebelum memulakan ibadat sunat itu, memang ianya tahap sunat sahaja, tapi kalau dah mula, kena habiskan kerana ianya telah jadi wajib. Mereka berpegang kepada ayat Muhammad:33

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan janganlah kamu membatalkan amal-amalmu.

Iaitu mereka berpegang dengan perkataan وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ – dan jangan batalkan amalan-amalan kamu. Iaitu ianya adalah larangan dari Allah. Menunjukkan ianya wajib. Dalam ayat itu, ianya merangkumi apa-apa amalan sahaja, dengan tidak disebut samada amalan yang dimaksudkan adalah yang fardhu atau yang sunat.

Tapi pendapat ini tidak dipegang oleh mazhab Syafie. Kerana mazhab Syafie pegang hadis seperti hadis yang kita bincangkan ini – hanya lima waktu sahaja yang wajib. Bermakna, amalan yang sunat akan menjadi hukum sunat dari mula sampai ke sudah. Dari awal hingga akhir. Maka, kalau tak habiskan pun tidak jatuh wajib. Jadi, kalau kita berbuka yang sunat pada waktu tengahari, kita tidak perlu menggantikannya di hari yang lain.

Sedekah dalam hadis ini bermaksud ‘zakat’. Kerana perkataan صدق itu dari maksud ‘membenarkan’ iaitu ianya ‘membenarkan iman kita’. Menunjukkan dan membuktikan kita memang orang beriman dengan mengeluarkan wang. Allah suruh kita keluarkan zakat dan kita ikut perintah itu. Manusia memang sayang kepada harta dan untuk membuktikan iman, kena keluarkan zakat itu.

Apakah yang dimaksudkan oleh sahabat itu dengan berkata: “aku tidak akan menambah atau mengurangi hal tersebut”? Kerana Nabi sendiri pun tidak bertanya kepada lagi itu apakah yang dimaksudkannya.

Satu pendapat adalah: ia bermaksud yang sahabat itu nanti akan menyampaikan maklumat yang dia dapat dari Nabi itu. Apabila beliau menyampaikan nanti, beliau akan amanah dan tidak akan menokok tambah dari apa yang telah disampaikan itu.

Makna yang kedua adalah sahabat itu tidak akan buat Fardhu yang lebih dari pada yang telah ditetapkan dan tidak akan berbuat yang kurang. Iaitu kalau solat yang Fardu ada lima waktu sehari semalam, dia tidak jadikan enam.

Ataupun boleh juga bermakna yang sahabat itu akan buat yang fardhu sahaja. Tapi dia akan menjaga yang fardhu itu dengan baik. Ini bermakna meninggalkan yang sunat tidak berdosa.

Tidaklah bermakna yang dia akan buat yang Fardu ini sahaja. Kerana apabila datang kewajipan yang lain maka dia akan melakukannya juga. Sebagai contoh, semasa hadis ini berlaku, ibadat haji belum difardhukan lagi. Kalau sahabat itu panjang umur dan dia bertemu dengan kewajiban Haji, dia akan melakukannya.

Advertisements