We're just visitors

At the end of the game, the King and the Pawn goes into the same box

Sahih Bukhari: Kitab Puasa: Puasa sunnat August 11, 2012

Filed under: Hadith,Kitab Puasa — visitor74 @ 1:13 am
Tags: ,
Bab 59: Orang yang Berziarah di Tempat Suatu Kaum, Tetapi Tidak Berbuka di Sisi Mereka
969. Anas رضي الله عنه berkata, “Nabi masuk pada Ummu Sulaim, lalu dia menghidangkan kepada beliau kurma dan samin. Beliau bersabda, ‘Kembalikanlah saminmu dan kurmamu ke dalam tempatnya, karena aku sedang berpuasa.’ Kemudian beliau berdiri di sudut rumah, lalu melakukan shalat yang bukan fardhu. Kemudian beliau memanggil Ummu Sulaim dan keluarganya. Ummu Sulaim berkata, ‘Sesungguhnya ada sedikit kekhususan bagi saya.’ Beliau bertanya, ‘Apakah itu?’ Ia berkata, ‘Pembantumu Anas, tidaklah ia meninggalkan kebaikan dunia akhirat melainkan ia mendoakan untukku, ‘Ya Allah, berilah ia harta dan anak, dan berkahilah ia padanya.’ Sesungguhnya saya termasuk orang Anshar yang paling banyak hartanya. Anakku Umainah menceritakan kepadaku bahwa dimakamkan untuk selain keturunan dan cucu-cucu saya sebelum Hajjaj di Bashrah selang seratus dua puluh lebih.'”
– Ini menunjukkan bahawa jikalau Nabi berpuasa dan dia melawat rumah, dia tidak membuka puasanya. Maka, kalau kita pun melawat seseorang dan kita puasa, mereka hidang makanan, boleh untuk kita menolak untuk memakannya. Tapi, kalau orang yang datang rumah kita, sunnah untuk kita berbuka untuk melayan tetamu itu. Itu macam cerita Abu Darda’, bila Salman al Farisi melawatnya.
– Nabi telah berdoa kepada Anas. Maka seperti biasa, makbul doa baginda. Memang Anas menjadi seorang yang kaya-raya. Kebun dia mengeluarkan hasil dua kali, padahal kebun orang lain sekali sahaja. Anak cucu dia banyak sekali. Sampaikan yang mati sebelum dia pun sekurang-kurangnya seramai 120 orang. Kenapa boleh banyak macam tu? Sebabnya anaknya bukan hanya dari isteri-isterinya sahaja, tapi anak hasil dari hamba sahayanya. Kenapa boleh mati banyak sangat? Sebab keturunannya dia dididik untuk mengembangkan islam. Maka ramailah yang berperang dan mati di jalan Allah.
Bab 60: Mengerjakan Puasa pada Akhir Bulan
970. Imran bin Hushain رضي الله عنه mengatakan bahwa Nabi صلی الله عليه وسلم bertanya kepada nya atau bertanya kepada seorang lelaki dan Imran mendengar. Beliau bersabda, “Hai ayah Fulan, tidakkah kamu berpuasa pada akhir bulan ini?” Imran berkata, “Saya kira yang beliau maksudkan itu Ramadhan.” Orang itu menjawab, “Tidak, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Apabila kamu berbuka (tidak berpuasa), maka berpuasalah dua hari.” Shalt tidak mengatakan, “Saya mengira bahwa yang dimaksudkan itu adalah bulan Ramadhan.” (Dalam satu riwayat: “Di akhir Sya’ban.”)
– Yang dimaksudkan di sini adalah puasa bulan Syaaban. Ada dua pendapat di sini. Pertama, Nabi memang tidak suka orang untuk berpuasa banyak di hujung-hujung Syaaban. Jadi orang yang ditanyanya itu, dia ada dengar dia selalu berpuasa di bulan Syaaban. Maka, bila Nabi tanya tu, dia macam perli.
Pendapat kedua adalah, walaupun Nabi pernah larang, tapi kalau seseorang itu telah biasa buat, maka dia kena buat. Jadi Nabi tanya kenapa tak buat seperti kebiasaannya.
Bab 61: Puasa Pada Hari Jumat (Saja). Apabila Seseorang Memasuki Pagi Hari Jumat dengan Berpuasa, Maka Hendaklah Ia Berbuka
971. Muhammad bin Abbad berkata, “Saya bertanya kepada Jabir, ‘Betulkah Nabi melarang berpuasa pada hari Jumat? (Yakni, mengkhususkan puasa pada hari Jumat saja)?’Ia menjawab. ‘Betul.'”
972. Abu Hurairah رضي الله عنه berkata, “Saya mendengar Nabi bersabda, ‘Jangan sekali-kali kamu berpuasa pada hari Jumat, melainkan bersama dengan satu hari sebelumnya atau sesudahnya.'”973. Juwairiyah bin Harits رضي الله عنه mengatakan bahwa Nabi صلی الله عليه وسلم masuk padanya pada hari Jumat di mana ia sedang berpuasa. Beliau bersabda, “Apakah kelmarin engkau berpuasa?” Ia menjawab, “Tidak”. Beliau bersabda, “Apakah esok engkau berpuasa?” Ia menjawab, “Tidak.” Beliau bersabda, “Berbukalah!” (Maka, ia berbuka/tidak berpuasa).

– Ini adalah dalil mengatakan tidak boleh kita berpuasa khas kepada hari Jumaat sahaja. Kalau nak puasa, kena puasa dengan hari Khamis atau hari Sabtu sekali. Walaupun hari Jumaat adalah hari yang mulia di sisi Islam, tapi tidak boleh kita berpuasa. Macam kitalah sekarang ni, melebihkan sangat hari Jumaat itu sampai melakukan ibadat khusus seperti membaca Yasin pada malam Jumaat, padahal tidak disuruh pun.

– Kenapatidak boleh puasa khas pada hari Jumaat, banyak pendapat ulama’. Antaranya, seperti kita tahu, Jumaat adalah hari raya kepada umat Islam. Maka hari raya tidak boleh berpuasa. Maka sebab itulah tidak berpuasa.

– Kita boleh berpuasa hanya pada hari Jumaat jikalau kita mengamalkan puasa berterusan. Contohnya ialah jikalau kita buat puasa Nabi Dawud. Sehari puasa, sehari tidak. Jadi, kalau kita mengamalkan macam tu, dan kalau hari puasa itu jatuh pada hari Jumaat, maka bolehlah kita berpuasa.

 

Bab 62: Bolehkah Mengkhususkan Sesuatu Dari Hari-Hari Yang Ada
974. Alqamah bertanya kepada Aisyah, “(Wahai Ummul Mu’minin! Bagaimanakah amalan Nabi?) Apakah beliau mengkhususkan hari-hari dengan sesuatu?” Ia menjawab, “Tidak, amal beliau itu kekal. Siapakah di antara kalian yang kuat (mampu) terhadap sesuatu yang Rasulullah mampu melakukannya?”
Bab 63: Puasa pada Hari Arafah
975. Maimunah mengatakan bahwa orang-orang ragu-ragu terhadap puasanya Nabi pada hari Arafah. Maka, Maimunah mengirimkan susu yang telah diperah kepada beliau. Pada saat itu beliau sedang berhenti di mauqif (yakni tempat wuquf di Arafah). Kemudian beliau meminumnya, sedangkan orang-orang melihatnya.
– Begitulah bijaknya para sahabat/sahabah untuk mendapatkan maklumat dari Nabi. Mereka beri dia minum, sebab nak tahu puasa atau tidak. Maka, sebab Nabi minum, maka tahulah mereka bahawa Nabi tidak puasa. Nabi tidak puasa, kerana pada hari Arafah itu, adalah hari raya kepada mereka yang melakukan haji. Hari Raya tidak boleh puasa. Tapi kalau kita tidak menjalankan ibadah haji, maka boleh kita berpuasa.
Bab 65: Puasa Pada Hari Nahar (Hari Raya Kurban)
976. Abu Hurairah رضي الله عنه berkata, “Dilarang melakukan dua macam puasa dan dua macam jual beli. Yaitu, puasa pada hari raya Fitri dan hari raya kurban, jual beli mulamasah dan munabadzah.”
– Telah masyhur bahawa tidak boleh berpuasa pada hari raya.
– Dari Abu Sa’id al-Khudri r.a, bahwa Rasulullah saw. melarang jual beli munabadzah, yaitu penjual menyerahkan pakaian yang dijualnya kepada pembeli tanpa diperiksa atau dilihat-lihat terlebih dulu oleh si pembeli.Dan beliau melarang jual beli mulamasah, yaitu si pembeli hanya menyentuh pakaian yang dijual tanpa melihat-lihatnya (tanpa memeriksanya), (HR Bukhari [2144] dan Muslim [1512]).

Bab 66: Puasa pada Hari-Hari Tasyriq
977. Hisyam berkata, “Aku diberitahu oleh ayahku bahwa Aisyah berpuasa pada hari-hari tasyriq di Mina, dan ayahnya (Abu Bakar) juga berpuasa pada hari-hari itu.”
Aisyah dan Ibnu Umar رضي الله عنهم berkata, “Hari-hari Tasyriq itu tidak diperbolehkan orang berpuasa padanya selain bagi orang-orang yang tidak mempunyai binatang hadyu.”Dalam riwayat lain dari Ibnu Umar رضي الله عنه, ia berkata, “Mengerjakan puasa itu boleh bagi orang yang bertamattu’ dengan umrah sampai ke haji sehingga pada hari Arafah. Jika orang itu tidak mendapatkan hadyu dan tidak berpuasa, maka dia boleh berpuasa pada hari-hari Mina.”

– Hari-hari tasyriq juga tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan tertentu seperti yang disebutkan di atas.

 

Bab 67: Puasa pada Hari Asyura
Aisyah رضي الله عنه berkata, “Pada hari Asyura orang-orang Quraisy biasa berpuasa pada masa jahiliah, dan Rasulullah berpuasa juga. Ketika itu tiba di Madinah, beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura itu (sebelum difardhukannya puasa Ramadhan, dan pada hari itu Ka’bah diberi kelambu). Ketika (puasa) Ramadhan difardhukan (dalam satu riwayat: turun ayat yang mewajibkan puasa Ramadhan), maka puasa Ramadhan itulah yang wajib, dan beliau meninggalkan hari Asyura. Barangsiapa yang mau, maka berpuasalah; dan barangsiapa yang mau, maka ia boleh meninggalkannya.” (Dan dalam satu riwayat: “Sehingga diwajibkan puasa Ramadhan, dan Rasulullah bersabda, ‘Barangsiapa yang mau, maka berpuasalah; dan barangsiapa yang mau, maka ia boleh berbuka.'” ).
– Maka, dahulu puasa Asyura itu adalah wajib, tapi kemudian ia telah jatuh menjadi sunat sahaja.
Humaid bin Abdurrahman mengatakan bahwa ia mendengar Mu’awiyah bin Abu Sufyan رضي الله عنه pada hari Asyura, pada tahun haji, berkata di atas mimbar, “Wahai penduduk Madinah, manakah ulama kalian? Aku mendengar Rasulullah bersabda, ‘Ini adalah hari Asyura dan tidak diwajibkan mengerjakan puasa atasmu. Tetapi, aku berpuasa. Barangsiapa yang menghendaki puasa, bolehlah berpuasa. Barangsiapa yang tidak menghendaki berpuasa, maka boleh tidak berpuasa.'”
Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata, “Nabi tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Maka, beliau bertanya, ‘Apakah ini?’ Mereka menjawab, ‘Hari yang baik (dalam satu riwayat hari besar). Ini adalah hari yang Allah pada hari itu menyelamatkan bani Israel dari musuh mereka. (Dalam satu riwayat: Hari yang pada saat itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel atas musuh mereka). Maka, Musa berpuasa pada hari itu sebagai pernyataan syukur kepada Allah, (dan kita berpuasa pada hari itu untuk menghormatinya’). Beliau bersabda, ‘Aku lebih berhak (dalam satu riwayat: ‘Kita lebih lebih layak) terhadap Musa daripada kamu sekalian (kaum Yahudi).’ Lalu, beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan berpuasa pada hari itu.” (Dalam riwayat lain: “Kalian lebih berhak terhadap Musa daripada mereka (kaum Yahudi), maka berpuasalah kalian.”)
Abu Musa رضي الله عنه berkata, “Hari Asyura itu dianggap oleh kaum Yahudi sebagai hari raya.” (Dalam satu riwayat: Abu Musa berkata, “Nabi memasuki Madinah, tahu-tahu orang-orang Yahudi mengagungkan hari Asyura dan berpuasa padanya. Lalu, Nabi bersabda, ‘Kita lebih berhak untuk berpuasa pada hari itu.). Maka, berpuasalah kamu semua pada hari Asyura itu.'”Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata, “Saya tidak pernah melihat Nabi mengerjakan puasa pada suatu hari yang oleh beliau lebih diutamakan atas hari-hari yang lain, kecuali hari ini, yaitu hari Asyura, dan bulan ini, yakni bulan Ramadhan.”

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s